U bevindt zich @ DGO / Concepten / CUCT

CUCT

Connect, Utilize, Compensate and Transform

Duurzame gebiedsontwikkeling begint steeds vaker bij het duurzaam hergebruiken van bestaand (veelal leegstaand) vastgoed. Dat dit geen louter fysieke operatie is blijkt uit vele praktijken. Het herprogrammeren van het gebouw en het vinden van nieuwe dragers is een vak apart dat elke keer opnieuw moet worden uitgevonden. Het opknippen van de rollen in gebouw- en gebiedsexploitaties heeft in het verleden voor veel verstorende strategieen gezorgd, die goed kunnen uitpakken voor individuele partijen, maar een gebied lange tijd schade berokkenen. De verantwoordelijkheid voor een gebied wordt gedeeld door alle eigenaar en gebruikers. Om tot een pareto-efficiente (her)ontwikkeling te komen - waar niemand zijn/haar positie kan verbeteren zonder dat dit ten koste gaat van het gebied - moeten in de eerste plaats vier duurzame investeringsafwegingen worden gemaakt, te weten:

  1. Zal de investering ertoe leiden dat er in de toekomst minder grondstoffen worden verbruikt?
  2. Leiden de maatregelen en acties die volgen uit de investering tot minder afval? In combinatie met punt één is dit gericht op efficiency.
  3. Worden personen en organisaties meer zelfregulerend door de genomen acties en maatregelen? Denk bijvoorbeeld aan het verminderen van reisbewegingen door stimulering van thuiswerken.
  4. Sluiten de genomen acties en maatregelen goed aan bij toekomstige ontwikkelingen en werpen ze geen blokkade op voor eerder gemaakte keuzes?

Het proces om een eindbeeld te bereiken is organisch van aard, bestaat uit vele kleine stappen en verandert voortdurend. Sommige stappen mogen best afwijken van de uitgestippelde route. De rode draad en de communicatie mogen dit echter niet. Van belang is dat zoveel mogelijk wordt vastgehouden aan een sterke positionering en een visionair perspectief. Een organisch proces met een krachtig perspectief dus. Om te komen tot een wenkend perspectief dat tegelijk ruimte biedt voor veranderingen is de ‘CUCT'-methode voor projectontwikkeling ontwikkeld.

Connect
Verbind je met de doelgroep die een specifieke behoefte heeft waarop je een antwoord moet geven. Dit is een kwestie van goed luisteren en duidelijk maken dat je een oplossing hebt, die past in hun verwachtingspatroon.

Utilize

Benut zoveel mogelijk het bestaande: gebouwen, terreinen, installaties, aankleding etc., het is zoveel goedkoper en duurzamer dan iets geheel nieuws maken

Compensate

Compenseer in diensten, waarde en ruimte. Omdat je met bestaande spullen werkt kun je niet helemaal de custom-made oplossing aanbieden. Het blijkt dat potentiële klanten prima in het lelijkste gebouw op het lelijkste bedrijventerrein willen zitten, als je veel voor weinig biedt. Zeker als je huurcondities flexibel zijn. Kernwoorden zijn; veel, goedkoop en flexibel.

Transform

Verbeter geleidelijk het groeiende proces, zodat gebruikers elke dag zien dat het beter wordt in een gebouw of gebied. Doordat je ze meeneemt in het proces blijven de klanten trouw en zijn ze vaak bereid om meer te betalen dan voorheen; ze zijn aan de plek gehecht geraakt.

 

Case 1

Informatie volgt