Duurzame Oppervlakte Exploitatie (D.O.E.!)

Verhoog de waarde van beschikbare oppervlakten door slimme functiemenging en onorthodoxe partijcombinaties

Nederland heeft een in potentie omvangrijke voorraad ‘slapend' kapitaal tot haar beschikking: oppervlakten! Allerlei soorten oppervlakten, variërend van muren, daken, wegen en parkeerplaatsen tot parken, betegelde tuinen, sloten, dijken, geluidsschermen, daken van schepen en braakliggende (bouw)terreinen kunnen nog worden ontwikkeld door toevoeging van duurzame functies. Door ‘braakliggende' oppervlakten in de bebouwde omgeving slim te benutten kan een rendabele en duurzame exploitatie van oppervlakten worden ontwikkeld.

De waardevolle output van een duurzame oppervlakte ontwikkeling kan bestaan uit:

  • de productie van duurzame energie,
  • (tijdelijke) waterberging,
  • zuivering van vervuilde lucht ,
  • oogst uit stadslandbouw,
  • reclameuitingen
  • lagere onderhoudskosten van het oppervlakte
  • etc...

In plaats van één functie kunnen aan oppervlakten ook meerdere duurzame functies tegelijk worden toegevoegd, zoals bijvoorbeeld het geval groene daken. Omdat de output meerdere effecten die elk op zichzelf waarde opleveren voor verschillende partijen, zet een dergelijke ontwikkeling ook de deur open voor intensieve samenwerkingen tussen partijen die elkaar tot op heden niet of nauwelijks troffen.

 

Voorbeeldproject:

#D.O.E.1
Duurzaamheidsfabriek op Leerpark Dordrecht

Op donderdag 8 november 2012 openen wethouders Harry Wagemakers (duurzaamheid) en Bert van de Burgt (onderwijs en arbeidsmarktbeleid) de eerste industriële 4-D gevel ter wereld aan de Duurzaamheidsfabriek op Leerpark Dordrecht. Deze gevel, die bestaat uit roterende modules, kan zowel zonne-energie opwekken, fijn stof afvangen als reclame maken, afhankelijk van de weersomstandigheden.

De officiële opening van deze eerste 4-D gevel vindt plaats tijdens het 4-D World Congres. Deze oppervlakte combinatietechnologie werd ontwikkeld door het Sliedrechtse bedrijf Cablean, daarin ondersteund door duurzaamheidsorganisatie Urgenda. De gevel met panelen die gemonteerd is op de Duurzaamheidsfabriek is het eerste operationele systeem ter wereld. Oprichter Peter van Dommele: "Met deze gevelsystemen kun je elke oppervlakte rendabel maken door energie op te wekken, lucht te zuiveren, regenwater af te vangen en te bufferen, hittestress tegen te gaan, licht of zelfs voedsel te produceren en reclame te maken. Speciale applicaties kunnen op maat worden gemaakt. Op deze manier kun je gevels, daken en zelfs voetbalvelden 24 uur per dag, zeven dagen per week rendabel maken. Er is in Nederland ongeveer 2,6 miljard m2 bebouwd oppervlak dat je op deze manier van waarde kunt voorzien. In de Duurzaamheidsfabriek gaan we samen met industrie, kennisinstellingen en onderwijs meerdere toepassingen ontwikkelen."

Bekijk hier het filmpje