Dynamische spelregels

Voor een flexibeler raamwerk

Voortdurende verandering is de enige constante in een bestaande stad. 

Om bestaande stedelijke gebieden te kunnen laten floreren zijn ‘dynamische spelregels' nodig die partijen stimuleren om vorm te geven aan de voortdurende, gewenste duurzame transformaties. Om dergelijke transformaties mogelijk te maken kan gebruik worden gemaakt van dynamische spelregels zoals:

  • een flexibel bestemmingsplan op hoofdlijnen
  • bonus/malussystemen in het kader van de OZB,
  • erfpachtvormen,
  • stimulering via afvalstoffen-, zuiverings-, rioolheffingen

Dynamische spelregels moeten een flexibeler  raamwerk creeren waarbinnen de voortdurende verkleuring van de stad in duurzame richting kan worden gestimuleerd.

Niet het sturen op sectorale regelgeving, maar op integraal resultaat staat voorop.

Case 1

Informatie volgt