U bevindt zich @ DGO / Concepten / ESCo

ESCo

Energy Service Company's

Een Energy Service Company is in de eerste plaats een specifiek voor het doel opgezet ontzorgingsbedrijf. Het doel is het (volledig) managen van de energievoorziening voor een gebouw, groep van gebouwen en/of een gebied.

De focus ligt daarbij op het organiseren van een efficienter gebruik van energie door de eindgebruiker/klant.

Een ESCo onderneemt daartoe verschillende activiteiten:

  • DB(F)MO

Een ESCo onderzoekt mogelijkheden tot, investeert in, implementeert en onderhoud energie­ besparende en dikwijls comfortverhogende maatregelen. Op basis van een prestatiecontract (EPC) runt een ESCo vervolgens  de verbeterde energievoorziening in ruil voor een vast tarief gedurende de looptijd van het contract.

  • Overname van contracten energiediensten

Een ESCo gaat langlopende contracten (5 - 20 jaar) aan met (locale) afnemers die voor de levering van  o.a. warmte, electriciteit en warm water (energiediensten) een vast tarief per tijdsvak betalen dat gelijk is  aan, of lager is dan het variabele tarief van een conventioneel energiebedrijf dat meestijgt met de olieprijs.

  • (Voor)investering in energiebesparende installaties en voorzieningen

 Een ESCo investeert in installaties en voorzieningen waarmee energiebesparing kan worden gerealiseerd  en/of  duurzame energie kan worden opgewekt. Mede dankzij de schaalvoordelen en de gerealiseerde  energiebesparing kan de ESCo de eigen kosten laag houden ten opzichte van de inkomsten die voortvloeien uit  de periodieke betalingen door de klanten van het vaste, vooraf afgesproken energietarief. Aldus kan de ESCo  winst boeken zowel in termen van geld als milieu. De winst kan worden gebruikt om de (voor-)investeringen  terug te verdienen en om nieuwe investeringen te doen in gebouwen en/of installaties.

 

 

 

 

Case 1

Informatie volgt