Woondiensten

Van bezit naar gebruik

Een woondienstenbedrijf (WDB) is een nieuw concept voor (de financiering van) duurzaam bouwen en wonen. Bewoners worden geen eigenaar van de woning maar afnemers van woondiensten van het WDB dat eigenaar blijft van de grondstoffen die in de woning worden gebruikt. In afwijking van een woningcorporatie biedt een WDB niet alleen passende woonruimte als dienst aan, maar ook vele andere diensten die het woongenot en -comfort kunnen verhogen.

Hierbij kunnen twee soorten woondiensten worden onderscheiden. Aan de ene kant kunnen de woondiensten worden geclusterd die nu onder de vaste lasten vallen. Daarbij gaat het om de woning, drinkwater- en energievoorziening, riolering, kabel- en telefoonaansluiting, afvalinzameling, et cetera. Het woondienstenbedrijf kan al deze diensten in één pakket aanbieden voor een prijs die lager is dan de totale prijs die bewoners er gemiddeld genomen nu voor betalen. In deze hoedanigheid vertoont een WDB grote overeenkomsten met een ESCo; we kunnen in een dergelijke situatie dan ook spreken van een Multi Utility Service Company, een MUSCo. Aan de andere kant kunnen een heleboel andere woondiensten worden aangeboden voor zaken en voorzieningen waarvan mensen het niet belangrijk vinden om ze in eigendom te hebben. Dat kan variëren van mobiliteitsdiensten zoals een abonnement op een deelauto tot onderhoudsdiensten voor het huis en de tuin en van interieurdiensten voor de inrichting en verlichting van het huis tot ICT-diensten (o.a. voor toegang tot noodzakelijke hardware en software, cursussen, advies op maat).

 

 

Case 1

Informate volgt