U bevindt zich @ DGO / Icoongebieden

Icoongebieden

In een beperkt aantal icoongebieden verleent het Platform DGO structureel inhoudelijke en procesmatige ondersteuning aan gebiedsspelers om de transitie naar een duurzame gebiedsontwikkeling te versnellen. Het betreft de volgende gebieden en gebiedsontwikkelingen:

  • Boerenhart - regionalisering voedselvoorziening
  • Almere 2.0 - duurzame schaalsprong
  • Merwe-Vierhavens Rotterdam - herstructurering stadshavengebied.

Binnen deze icoongebieden werkt het Platform DGO samen met koplopers en legt daarbij verbindingen met en tussen partijen die elkaar kunnen versterken. Daarnaast tracht het Platform perspectiefrijke en grensverleggende duurzaamheidconcepten voor gebiedsontwikkeling te laten landen in deze gebiedspraktijken.

Voor de ondersteuning van de icoongebieden heeft het Platform zogenoemde transitieteams samengesteld. Deze teams worden gevormd uit een vaste kern met minimaal één inhoudelijk medewerker van het secretariaat en een of twee leden van het Platform, die optreden als 'gebiedscoach'. Het team kan, afhankelijk van de beschikbaarheid en de benodigde expertise, worden aangevuld met andere leden van het platform en externen die ad hoc een bijdrage leveren. 

 

 


Headlines van nieuwsberichten uit de gebieden