U bevindt zich @ DGO / Icoongebieden /

Icoongebieden

Almere 2.0

Als jongste stad van Nederland is Almere in korte tijd uitgegroeid tot een voorstad van formaat (190.000 inwoners) die voor de bewoners van de Randstad een ruim en groen woonmilieu biedt tegen een betaalbare prijs. Mede als gevolg van de snelle expansie kampt Almere nu met een aantal serieuze duurzaamheidproblemen, waaronder een achterblijvende werkgelegenheid, verkeerscongestie, hoge kosten voor onderhoud en beheer van de groene en blauwe infrastructuur in en rond de stad en een relatief hoge consumptie van (fossiele) energie en grondstoffen.

Tegelijkertijd is er in de Randstad nog steeds een grote behoefte aan betaalbare woningen en behoud van waardevolle cultuurlandschappen zoals het Groene Hart en de Utrechtse Heuvelrug. Tegen deze achtergrond hebben de gemeente Almere, het Rijk en de provincie Flevoland in 2010 afgesproken dat Almere de komende decennia een duurzame schaalsprong gaat maken met de bouw van 60.000 nieuwe woningen en het scheppen van 100.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Doel is een drievoudige, kwantitatieve en kwalitatieve schaalsprong op gebied van: 1) de natuur in en rond de stad, 2) de bereikbaarheid en 3) de verdere verstedelijking met behoud van het meerkernige en suburbane karakter van Almere.

Het Platform DGO wil de komende jaren koplopers uit Almere ondersteunen bij het streven naar deze duurzame schaalsprong van Almere, zowel in de nieuwe als in de bestaande stadsdelen en zowel op de korte als de lange termijn. Een van de concepten die het Platform in dit verband actief wil onderzoeken is duurzame oppervlakteontwikkeling. Hierbij kan worden gedacht aan het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen voor onder meer onderhoud en beheer van de groene en blauwe infrastructuur in Almere. Lokale bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen zelf het onderhoud en beheer van openbaar groen ter hand nemen en inkomsten genereren uit bijvoorbeeld stadslandbouw, productie van duurzame energie, welzijnswerk en recreatie.

Almere