U bevindt zich @ DGO / Icoongebieden /

Icoongebieden

Beebox verbindt boeren en consumenten

Na een succesvolle pilot is beebox onlangs gestart met de levering aan consumenten van kratten met de (h)eerlijkste producten uit het Boerenhart en de Krommerijnstreek. Daarmee is volgens het Platform DGO een belangrijke stap gezet op weg naar een duurzame ontwikkeling in dit gebied dat de steden en landelijke gebieden omvat in de Gelderse en Utrechtse Vallei, het nationaal landschap Arkemheen / Eemland en Flevoland. Want beebox staat voor een innovatief bedrijfsmodel dat waardevolle verbindingen herstelt tussen boeren en consumenten, tussen stad en platteland en tussen de landbouw en de regionale natuur en voedselcultuur.

De huidige voedselketen wordt gekenmerkt door schaalvergroting in de landbouw en machtige supermarktketens en levensmiddelenbedrijven. Zij hebben veel touwtjes rond de voedselvoorziening in handen en bepalen in belangrijke mate zowel de keuzevrijheid van consumenten als de hoogte van inkoopprijzen. Dit resulteert onder meer in oneerlijke prijzen voor boeren, aantasting van natuur en landschap en grootschalige importen van voedselproducten uit het buitenland. 

Tegen deze achtergrond hebben boeren uit het Boerenhart en de Krommerijnstreek samen met the greenbee een thuisbezorgservice voor lokaal voedsel opgezet onder de naam ‘Beebox’. Met dit initiatief willen ze bijdragen aan herstel van de balans in de voedselketen. Het Platform DGO ondersteunt dit initiatief vanuit de overtuiging dat vorming van lokale en regionale voedselketens een belangrijke drager kunnen zijn voor een duurzame gebiedsontwikkeling.

Abonnement op (h)eerlijk streekvoedsel tegen scherpe prijzen

Hoe is het bedrijfsmodel van beebox opgebouwd? De beeboxen waarop consumenten zich kunnen abonneren, worden samengesteld uit een selectie van aardappelen, groenten en fruit van het seizoen, eieren, brood, sappen en andere specialiteiten uit de streek. Beebox maakt dus bewust geen gebruik van supermarkten voor de marketing en afzet van voedselproducten uit de streek. Dat scheelt aanzienlijk in de kosten, waardoor de aangesloten boeren een gegarandeerde, eerlijke prijs voor hun producten kan worden geboden. Dat geeft ze de financiële armslag die ze nodig hebben om hun vak op een duurzame manier te kunnen uitoefenen. Tegelijkertijd biedt beebox consumenten toegang tot een breed assortiment aan verse, overwegend biologische producten uit de streek tegen prijzen die vergelijkbaar zijn met gangbare voedselprijzen van supermarkten in het hoogste marktsegment. Voor het gemak wordt elke beebox thuis bezorgd en voorzien van leuke en lekkere recepten waarmee de abonnementhouders direct aan de slag kunnen.

Prosumenten werken samen in voedselcoöperatie

De betrokken ketenpartijen hebben samen een coöperatie opgezet, een ander fundament onder het bedrijfsmodel van de beebox. Vanaf december kunnen ook consumenten aandeelhouder worden van deze coöperatie via aankoop van een certificaat. De zeggenschap in de coöperatie wordt gelijk verdeeld over de aangesloten boeren, de consumenten met een certificaat en de overige ketenpartijen waaronder een distributiebedrijf en een projectbureau. De coöperatieve organisatievorm biedt de betrokken ketenpartijen de gelegenheid tot het ontwikkelen van een regionale schaalgrootte die nodig is om grote groepen consumenten op een kostenefficiënte manier te voorzien van voedsel uit de streek. Aldus wordt ook met de organisatiestructuur ingespeeld op de toenemende behoefte aan transparante voedselketens, aan medezeggenschap en aan eerlijk, gezond en betaalbaar voedsel uit de eigen omgeving.

Wil jij ook prosument van (h)eerlijk voedsel uit je eigen regio worden? Dan is The Beebox iets voor jou! Kijk op de website, thebeebox.nl, en meld je aan voor een van de beeboxen met de (h)eerlijkste producten uit het Boerenhart en de Krommerijnstreek! En als je ook financieel wil participeren in deze innovatieve coöperatie rond een duurzame en regionale voedselketen kijk dan in december op de website www.impactcrowd.com en meld je aan voor een of meer certificaten.

Op dit moment zijn beeboxen leverbaar in de rayons: 's-Graveland, 't Goy, Almere, Amersfoort, Ankeveen, Baarn, Blaricum, Breukeleveen, Bunnik, Bunschoten-Spakenburg, Bussum, Eemdijk, Eemnes, Hilversum, Hoevelaken, Houten, Huizen, Kortenhoef, Lage Vuursche, Laren, Leusden, Loosdrecht, Naarden, Nederhorst den Berg, Nijkerk, Nijkerkerveen, Odijk, Schalkwijk, Scherpenzeel, Soest, Tull en 't Waal, Utrecht, Werkhoven en Woudenberg. Er zullen snel meerdere rayons volgen!

Boerenhart

 

Boerenhart

 

Het Boerenhart is geen gebied in de gangbare betekenis van het woord in de context van gebiedsontwikkeling. Het is geen geografische eenheid en het heeft (nog) geen duidelijke, eigen identiteit en karakter. Het is wel een conglomeraat van gebieden die elk voor zich een herkenbare geografische eenheid vertegenwoordigen met een specifieke identiteit en geschiedenis: de Gelderse en Utrechtse Vallei, het nationaal landschap Arkemheen / Eemland en Flevoland.

Het Boerenhart biedt voor het Platform DGO interessante casuïstiek, aangezien er veel voedselgerelateerde duurzaamheidinitiatieven worden ontplooid in de regio. Het gaat daarbij niet alleen om stimulering van lekker, gezond en verantwoord eten uit de streek maar ook om het herstel en de vorming van duurzame verbindingen tussen stad en ommeland, tussen boeren en burgers en tussen natuur en (agri-)cultuur. En ervaringen uit het verleden hebben geleerd dat veranderingen in het regionale voedselsysteem een grote impact kunnen hebben op zowel de ruimtelijke inrichting als de sociaal-economische, culturele en ecologische ontwikkeling van gebieden.

Deze situatie levert een prikkelende duurzaamheiduitdaging op voor de gebiedsontwikkeling in het Boerenhart, namelijk: hoe kan de gewenste regionalisering van de voedselvoorziening in her Boerenhart bijdragen tot behoud en versterking van de sociaal-culturele, ecologische en economische diversiteit en vitaliteit van de deelgebieden? En omgekeerd geldt ook: hoe kan de aanwezige sociaal-culturele, ecologische en economische diversiteit en vitaliteit van de deelgebieden de gewenste regionalisering van de voedselvoorziening in het gebied versnellen en versterken? Bij het aangaan van deze uitdagingen werkt het Platform DGO in eerste instantie vooral samen met gebiedsspelers uit Amersfoort en omgeving. Het door het Platform gevormde transitieteam voor het Boerenhart bestaat uit de gebiedscoaches Marjolein Demmers (DHV), Jan Huijgen (Eemlandhoeve) en Marc Buiter (Urgenda).