U bevindt zich @ DGO / Bibliotheek

Bibliotheek

Internationale benchmark duurzame stedelijke ontwikkeling

Kopenhagen heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot het economisch centrum van de regio dat met zijn groen en rijke culturele leven een grote aantrekkingskracht uitoefent op zowel bewoners als bedrijven en bezoekers. Tegelijkertijd heeft de stad een indrukwekkende milieuprestatie geleverd met een CO2-reductie van nu al 30% ten opzichte van 1990. In Freiburg is de creatieve samenwerking met bewoners, ondernemers en kennisinstellingen voor een duurzame ontwikkeling van de stad tot een kunst verheven. Dagelijks reizen in Curitiba zo’n 2 miljoen (!) mensen efficiënt en comfortabel met een betaalbare expresbus door deze ecologische hoofdstad van Brazilië. Wat is het geheim achter dergelijke succesvolle voorbeelden van een duurzame stedelijke ontwikkeling? En wat kunnen Almere en andere Nederlandse steden daarvan leren?

Deze vragen stond centraal in het onlangs verschenen rapport Urban Development: the State of the Sustainable Art van DRIFT1, Urgenda, TU Delft en INTI2. Deze ‘international benchmark of sustainable urban development’ is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Almere, het Stadsmanifest Almere 2.0, de provincie Flevoland en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). In de studie zijn integrale duurzaamheidanalyses gemaakt van in totaal negen steden die zich op verschillende manieren hebben onderscheiden met opvallende duurzaamheidprestaties. Het betreft: Portland, Kopenhagen, Freiburg, Tampines, Canberra, Curitiba, San Francisco, Detroit en Chicago. Ter vergelijking is de nog jonge ontwikkeling van Almere eveneens aan een duurzaamheidanalyse onderworpen. Belangrijk doel van de benchmark is belanghebbende partijen te inspireren met duurzame oplossingen voor de (her)ontwikkelingsopgaven waar Almere en ook andere Nederlandse steden voor staan.