Gebiedsondersteuning

Het Platform DGO verleent twee vormen van gebiedsondersteuning. Enerzijds gaat het om structurele ondersteuning aan de geselecteerde icoongebieden: Almere 2.0,  Boerenhart en de Merwe Vierhaven in Rotterdam. Anderzijds geeft het Platform ook tijdelijke ondersteuning, door middel van een Review Duurzame Gebiedsontwikkeling, aan twee voorbeeldgebieden: Erasmusveld, Den Haag en Greenpark, Venlo.