Kerngroep

Ten behoeve van het dagelijks bestuur van het Platform is een kerngroep ingesteld waarin de voorzitter en de secretaris van het Platform, de stichting Urgenda, de stichting Kennis voor Klimaat en het Ministerie van I&M zijn vertegenwoordigd. De kerngroep van het Platform bereidt de bijeenkomsten voor en neemt besluiten over de werkwijze en de financiële aspecten.