Leden

De volgende mensen hebben op persoonlijke titel zitting genomen in het Platform DGO:

Namen leden Platform

Functie & Organisatie

Wouter de Jong (voorzitter)

Directeur Necker van Naem adviesbureau

Jan Rotmans

Hoogleraar Duurzame Transities en Systeeminnovaties en directeur Dutch Research Institute For Transitions (DRIFT), Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Pier Vellinga

Voorzitter programmaraad Stichting Kennis voor Klimaat en Hoogleraar Klimaatverandering, water en veiligheid, Alterra, Wageningen UR (WUR)

Rudy Stroink

CEO en projectontwikkelaar bij TCN

Thomas Rau

RAU Architects

Francine Houben

Creatief directeur en architect, Mecanoo architecten

Marjan Minnesma

Directeur Urgenda

Peter van Rooy

Directeur Accanto BV; NLBovenwater

Dorine Putman

Manager Institutionele Relaties, ASN Bank

Ellen Nieuweboer

Projectmanager bij Projectmanagement Bureau (PMB) gemeente Amsterdam

Bas van de Griendt

Milieumanager Bouwfonds

Marjolein Demmers

Directeur Milieu en Duurzaamheid DHV

Marijn Schenk

Next Architects

Wim Hafkamp

Wetenschappelijk directeur Nicis Institute en Erasmus Universiteit

Anke van Hal

praktijkhoogleraar Sustainable Housing Transformation, TUD en Nijenrode

Henk Seinen

Projectontwikkelaar bij Seinen Projectontwikkeling

Roger Cox

Paulussen Advocaten N.V. en Planet Prosperity Foundation

Pascal Lamberigts

Hoofd Strategie en Management Consultants bij Haskoning

Jaap Dirkmaat

Directeur Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Douwe Jan Joustra

Partner, One Planet Architecture institute (OPAi)

Jan Huijgen

Agrarisch ondernemer / filosoof, Eemlandhoeve

Christiane Hogeweg

Docent en onderzoeker Sustainable Housing Transformation, Real Estate & Housing, Faculteit Bouwkunde TU Delft

Ellen van der Wal

Architect, Meccanoo Architecten

Marc Buiter (secretaris)

Secretaris Platform DGO, Urgenda

Wigger Verschoor

Programmamanager Duurzaam Bouwen, Urgenda

Peter Driessen

Lid programmaraad Stichting Kennis voor Klimaat en hoogleraar Milieustudies aan de Universiteit Utrecht

André van Lammeren

Plv. Directeur Gebieden en Projecten, afdelingshoofd MIRT, Ministerie I&M

Yvonne van Remmen

Programmamanager Gebiedsontwikkeling, Ministerie I&M

Het brede Platform DGO komt vier à vijf keer per jaar bijeen onder leiding van voorzitter Wouter de Jong. Het Platform DGO wil een actiegericht netwerk zijn, dat schakelt tussen partijen ter bevordering van duurzame systeemveranderingen in enkele icoongebieden. Mede op basis van deze praktijkervaring ontwikkelt het Platform een integrale visie, spelregels, concepten en methodes voor duurzame gebiedsontwikkeling.