Secretariaat

Stichting Urgenda voert het secretariaat van het Platform DGO. Het secretariaat makelt en schakelt tussen de Platformleden en de partijen die direct of indirect een bijdrage (kunnen) leveren aan een duurzame gebiedsontwikkeling in de icoongebieden. Naast officemanager Marja Cottaar verlenen Marc Buiter en Wigger Verschoor vanuit het secretariaat organisatorische en inhoudelijke ondersteuning aan het Platform DGO.