Voorbeeldgebieden

Het Platform DGO heeft in twee gebieden, die eerder door Agentschap NL werden ondersteund, een Review Duurzame Gebiedsontwikkeling gehouden. Het betreft Erasmusveld Den Haag en Greenpark Venlo waarvan het Floriadeterrein onderdeel is.

In concreto bestaat een review DGO uit een goed voorbereide, interactieve workshop, waarbij gebiedsspelers input en feedback ontvangen van een multidisciplinair gelegenheidsteam van experts uit de sfeer van wetenschap en praktijk. In dialoog met de betrokken gebiedsspelers kan dit reviewteam deskundige feedback geven op de gebiedsurgentie en de 'duurzaamheid' van de (plannen voor) gebiedsontwikkeling. De resultaten worden verwerkt in een bondig rapport met daarin onder meer een samenvatting van de review en enkele concrete aanbevelingen voor verbetering.

De reviews DGO bieden het Platform enerzijds een basis om de betreffende gebiedsontwikkelingen een duurzaamheidsimpuls te geven. Anderzijds vormen de kennis en (leer-)ervaringen, die gebiedsspelers en medewerkers van Agentschap NL opdoen rond deze gebiedspraktijken, naar verwachting weer een waardevolle input voor de activiteiten van het Platform (o.a. visievorming, ontwikkeling spelregels en ondersteuning icoongebieden).

 

 


Headlines van nieuwsberichten uit de gebieden