Voorbeeldgebieden

Greenpark Venlo

Greenport Regio Venlo/ Klavertje 4 is een gebied van 5400 hectare dat grofweg ligt tussen de kernen Venlo, Grubbenvorst, Horst, Sevenum, Maasbree en Blerick. Greenport is het tweede tuinbouwgebied van Nederland en volgens sommigen het meest veelzijdige van Europa. Bovendien is het een logistieke hub, vanwege de natuurlijke verbinding tussen de havens van Rotterdam, Antwerpen, Duitsland en Oost-Europa. De ligging is strategisch ten opzichte van afzetgebieden als Midden-Europa en Duitsland (NordRheinWestfalen, één van de belangrijkste tuinbouwgebieden van Duitsland).  

GreenPark Venlo is onderdeel van het grotere ontwikkelingsgebied van Greenport, waar duurzaamheid, innovatie, kennistransfer en marktgerichtheid zijn geformuleerd als de kerndoelen voor de regionale economie. In GreenPark Venlo is de tijdelijke wereldtuinbouwtentoonstelling, de Floriade 2012, opgenomen. De Floriade is niet alleen een belangrijk visitekaartje, maar is ook een katalysator voor de ontwikkelingen in de regio. Hoofddoel is het geven van een impuls aan de economie van Noord-Limburg door de economische spiraal omhoog vast te houden.

De gebiedsontwikkeling, waarin vijf gemeenten, de Provincie Limburg en het bedrijfsleven samenwerken, is gestart in 2005. Integrale ontwikkeling op een duurzame manier is vanaf het begin het uitgangspunt, met het principe van de Venlo Principles (Cradle to Cradle) als leidraad.

De focus voor Greenport Venlo ligt op ondernemers en alle ketenpartijen in de agrobusiness (food), glastuinbouw, logistiek, bijpassende industriële dienstverlening én onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

Vraagstelling

De tuinbouwtentoonstelling in inmiddels afgelopen, en de huidige financiële werkelijkheid maakt nieuwe verdienmodellen voor het gebied noodzakelijk. Belangrijk is dus om het lange termijn perspectief voor de bestemming van het terrein te overdenken. De centrale vraag is: hoe kan GreenPark na de Floriade ‘het kloppend hart' en de ‘engine for innovation' van de regio blijven? Er wordt gezocht naar een duurzaam ontwikkelingsalternatief voor GreenPark Venlo. 

Resultaten Review

Een wenkend perspectief is dat GreenPark Venlo over 10 jaar een gebied is vol bedrijvigheid, recreatie en cultuur: een combinatie van werken en vrije tijd. De veelheid aan partijen is echter een complicerende factor in het gebiedsontwikkelingsproces. Wat nu nodig is, is een slim procesontwerp, concrete jaarlijkse doelstellingen en veel aandacht voor marketing en communicatie. Daarnaast is het van belang de focus te leggen op:

1.        Slimme verbindingen binnen de eigen sterke sectoren (DNA van het gebied);

2.        Verbindingen binnen sectoren: voeding – gezondheid – groen;

3.        Inpassen in één groot verhaal gebaseerd op de Venlo Principles: kringlopen van grondstoffen, energie, producten en ondernemingen;

4.        Dat relateren aan kleine verhalen vanuit de menselijke maat.

 

Het filmpje (rechts) toont een compilatie van de review GreenPark Venlo 30 mei 2012.

Deel 1 van de introductie bij de gebiedsontwikkeling van GreenPark vindt u hier. Deel 2 van deze introductie vindt u hier en het laatste deel 3 vindt u hierHet verslag van de praktijkreview vindt u hier.